Επείγουσα Ανακοίνωση

Επείγουσα Ανακοίνωση


Αγαπητοί συνεργάτες,

Επειδή δεν μπορούμε να αναφερθούμε στο σύνολο των εγκριθέντων από το Υπουργείο Εργασίας Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης, θα αναφερθούμε στο δικό μας και παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

  1. Η πλατφόρμα τηλεκατάρτισης που έχει δημιουργήσει η εταιρεία μας, μέσω συνεργασίας με τους πλέον ειδικούς επιστήμονες εκάστου αντικειμένου κατάρτισης, επενδύοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, υπέστη ενδελεχούς προληπτικού ελέγχου και εγκρίσεως από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας. Σκοπός μας δεν ήταν, πρωτίστως, η προσφορά της πλατφόρμας μας προς τηλεκατάρτιση, μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, αλλά η εκμετάλλευσή της στην ελεύθερη αγορά της τηλεκατάρτισης, που είναι ιδιαιτέρως ακμαία.
  2. Πράγματι, η εταιρεία μας έχει συμβληθεί ιδιωτικά με εκατοντάδες δικηγόρους, οι οποίοι επιθυμούσαν να τηλεκαταρτιστούν στον GDPR για να αποκτήσουν μία πρόσθετη γνώση και δεξιότητα και ένα ανταγωνιστικό επαγγελματικό εφόδιο, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών, προχώρησε και πιστοποίησε το συγκεκριμένο εφόδιο, ώστε να μπορεί να οριστεί ως DPO σε κάποιο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η εταιρεία μας αμείφθηκε απ’ ευθείας από τους συγκεκριμένους επιστήμονες καταρτιζόμενους, οι οποίοι απέκτησαν γνώσεις και δεξιότητες, ικανές να ανταπεξέλθουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, αλλά και στις απαιτητικές συνθήκες του ανταγωνιστικού επαγγέλματός τους. Το ίδιο δε συνέβη και σε σειρά άλλων αντικειμένων κατάρτισης (π.χ. βασικές δεξιότητες Η/Υ κλπ.)
  3. Η εταιρεία μας έχει γίνει αποδέκτης δεκάδων ευχαριστήριων επιστολών και των πλέον ευμενών σχολίων για το επίπεδο της τηλεκατάρτισης που προσφέρει μέσω της πλατφόρμας της. Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός ότι, μετά από παράκληση πολλών παρόχων κατάρτισης, η πλατφόρμα μας σκοπίμως δεν τέθηκε εκτός λειτουργίας, καθότι τόσο οι πάροχοι κατάρτισης, όσο και εμείς γίναμε αποδέκτες μηνυμάτων για τη συνέχιση της λειτουργίας της, κάτι που αποδεχτήκαμε χωρίς οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα. Επιπλέον των παραπάνω, αναρτήσαμε και ένα επιπλέον γνωστικό αντικείμενο που αφορά στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας, το οποίο προσφέρουμε ομοίως εντελώς δωρεάν.
  4. Αυτό, λοιπόν, που η εταιρεία μας προσέφερε και προσφέρει με απόλυτη επιτυχία και θετικά αποτελέσματα στην ελεύθερη αγορά, έχοντας κριθεί και αξιολογηθεί ως άρτιο, κατάλληλο και υψηλού επιστημονικού επιπέδου από τον σκληρότερο κριτή, ήτοι τον ελεύθερο ανταγωνισμό, ήταν που δύο επιτροπές του Υπουργείου Εργασίας (τριμελής γνωμοδοτική και διοικητική επιτροπή) αξιολόγησαν ότι πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης για την τηλεκατάρτιση με πιστοποίηση των επιστημόνων που πλήττονται από τον covid-19, για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (τηλεκατάρτισης) σε 10 αντικείμενα κατάρτισης.
  5. Κατά συνέπεια, όσα κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα, περί ανορθογραφιών ή ακατάληπτων κειμένων, και αν υπήρξαν, ήταν εντελώς συμπτωματικά (αναφορικά με το πολυδιαφημιζόμενο σκοϊλ ελικικου δεν ανήκει στη δική μας πλατφόρμα).
  6. Εις ό,τι αφορά στην συγκεκριμένη πρόσκληση, πέραν του προληπτικού ελέγχου από τις επιτροπές του Υπουργείου Εργασίας και της έγκρισής της, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 306/6.4.2020 απόφασή (ΑΔΑ: 62ΕΓ46ΜΤΛΚ-0ΝΝ), μετά την ενεργοποίηση του προγράμματος, προβήκαμε επιπλέον στην αγορά και ενεργοποίηση 8 νέων servers, επενδύοντας πρόσθετα χρήματα στην πλατφόρμα, ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες και πέραν πάσης δυνατής πρόβλεψης τεχνικές ανάγκες (αξίζει να αναφερθεί ότι τα ταυτόχρονα μοναδικά «χτυπήματα» ανά δευτερόλεπτο έφτασαν τον αριθμό των είκοσι έξι χιλιάδων (26.000), κάτι το οποίο δεν υποστηρίζεται από μεγάλα πληροφοριακά συστήματα). Μετά και από τη τελευταία αναβάθμιση δεν υπήρξε, εγγράφως ή τηλεφωνικώς, ή με άλλο τρόπο, η παραμικρή διαμαρτυρία ή όχληση αναφορικά τόσο με τεχνικά προβλήματα της πλατφόρμας όσο με άλλου είδους προβλήματα σχετικά με το εκπαιδευτικό της περιεχόμενο.
  7. Αναφορικά με το περιεχόμενο της πλατφόρμας μας, το οποίο χύδην και με την τεχνική του «τσουβαλιάσματος», αναφέρεται στην με αριθμ. 35 αιτιολογική σκέψη της ανακλητικής απόφασης ότι «παρουσίαζε ποιοτικές αποκλίσεις μεγάλης έκτασης και έντασης σε σχέση με τις προδιαγραφές της Πρόσκλησης. ... ως εκ τούτου, διαπιστώθηκε ότι το περιεχόμενο της κατάρτισης δεν ανταποκρίνεται στους δεσμευτικούς όρους της Πρόσκλησης και στη στοχοθεσία της», τεράστια έκπληξη μάς δημιουργήθηκε από τις ως άνω διαπιστώσεις, όταν ο ολίγες ημέρες πρωτύτερα, με την με αριθμ. πρωτ. 306/6.4.2020 απόφαση του Υπουργείου, αξιολογήθηκε, κατ’ αποδοχή του με αριθμ. 1/6.4.2020 πρακτικού της ομάδας Αξιολόγησης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης, ότι η πλατφόρμα μας πληροί τους όρους της προκήρυξης.

Επειδή, μετά ταύτα, δεν θα ανεχθούμε να γίνουμε θυσία στον βωμό των όποιων πολιτικών σκοπιμοτήτων, με γκεμπελικές μεθοδεύσεις «τσουβαλιάσματος», όπου μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Είναι άδικο για την εταιρία αλλά και για το σύνολο του προσωπικού – για το οποίο έγινε άρση της αναστολής εργασίας – και μέσω αντίξοων και πρωτόγνωρων συνθηκών λόγω πανδημίας covid19, Μ. Εβδομάδα εργάστηκε και παρείχε απρόσκοπτα τις υποστηρικτικές του υπηρεσίες.