Αρχική

melo
Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.)
melo
Πρόγραμμα Κατάρτισης Επιστημόνων
Για τη σύνδεση στο Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης για επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες πληττόμενους από τον Covid-19 πατήστε το "Σύνδεση στο Voucher"

Τεχνική Υποστήριξη

melo
Οδηγίες Χρήσης
melo
Συχνές Ερωτήσεις
melo
Help Desk
melo
Η εκπαιδευτική πλατφόρμα elearningclass

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) elearningClass αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning).